HOTEL 10X25


Project Description

Dự án : HOTEL 10×25

Chủ đầu tư :

Địa điểm : Tp. Bạc Liêu

Thiết kế : CHUẨN VIỆT design and construction

Năm xây dựng : 2018.