CHUẨN VIỆT HOUSE


Project Description

Dự án : Chuẩn Việt House – Trời xanh qua những đường kẻ trắng. Một sản phẩm của Chuẩn Việt được hoàn thành năm 2013. Mặt tiền căn nhà được thiết kế bằng những đường kẻ sọc, chân phương, đơn giản, nhưng không kém phần hiệu quả cho việc che nắng và tạo nên vẽ thẩm mỹ cho nó.

Chủ đầu tư : CTY CHUẨN VIỆT

Địa điểm : Số 86 Trần Thanh Viết – Tp. Bạc Liêu

Thiết kế : CHUẨN VIỆT design and construction

Năm xây dựng : 2013.